Miễn thuế thu nhập trong 4 năm: Tin vui cho các doanh nghiệp khoa học & công nghệ

Chính thức ký ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP trong đầu tháng 2 vừa qua, Thủ tướng chính phủ đã đem lại nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ.

 

Khởi nguồn từ năm 2010, dự thảo Nghị định qua nhiều lần đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan trên cơ sở phát triển quốc gia khởi nghiệp đón đầu công nghệ 4.0. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học công nghệ được Sở khoa học – công nghệ/hoặc Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ – Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận khoa học – công nghệ sẽ được hưởng quyền lợi như sau:

  • Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Ưu đãi tín dụng: nghị định cũng cho biết doanh nghiệp sở hữu tài sản thế chấp sẽ được các quỹ hỗ trợ của nhà nước cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng tối đa 50%. Các dự án khả thi thậm chí sẽ được bảo lãnh để vay vốn ngân hàng.

Ngoài ra, theo nghị định, doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khác liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, được miễn phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ của nhà nước. Sau này, nếu quá trình đầu tư, nghiên cứu đạt hiệu quả, nhà nước có thể hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, thậm chí cân nhắc mua lại kết quả đó.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

Xem chi tiết Nghị định tại đây.