CoVid-19 ảnh hưởng đến không gian văn phòng linh hoạt như thế nào???

Các nhà cung cấp không gian văn phòng linh hoạt (Coworking) đã trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong 10 năm qua. Nhiều giao dịch văn phòng và cho thuê đã được thực hiện thông qua các nhà cung cấp không gian văn phòng linh hoạt trước khi có virus. Các công ty khởi nghiệp nhỏ không còn là đơn vị thuê Coworking duy nhất; các công ty vừa và lớn hiện cũng đang rất đang quan tâm đến lợi ích mang lại từ không gian này.

Ngoài ra, không gian làm việc chung không còn giới hạn trong các công ty công nghệ. Một loạt các doanh nghiệp đang cần không gian văn phòng linh hoạt để thực hiện các hoạt động của họ.

Sự bùng phát CoVid-19 đã tạo ra một thử nghiệm cho công việc từ xa trên quy mô lớn. Các cuộc gọi vốn cho các quỹ mới sẽ trở nên thách thức hơn, thúc đẩy quá trình ra quyết định lại không gian văn phòng cho nhiều công ty. GM Balder Tol của WeWork Australia tin rằng đây là tin tốt cho Coworking: “Rõ ràng là sự xa cách xã hội đi kèm với nhu cầu về không gian văn phòng nhiều hơn”.

Các công ty ngày nay cũng phải xem xét văn phòng sẽ tác động đến văn hóa công ty như thế nào, làm thế nào để thu hút những tài năng tốt nhất và làm thế nào để truyền cảm hứng sáng tạo, giữ cho Team làm việc hiệu quả.

Với sự thu hẹp đáng kể của các công việc được trả lương do CoVid-19 ở nhiều nơi trên thế giới, có thể dự kiến sự tăng trưởng mới trong lĩnh vực khởi nghiệp kèm theo những trở ngại bên lề. Điều này có ý nghĩa tích cực đến tương lai của không gian văn phòng linh hoạt Coworking, tác giả của The Revisionist Mindset, Joe Jackman, khẳng định.

Các điều kiện trên khắp thế giới đang thay đổi nhanh chóng, vì vậy bạn phải có khả năng thích ứng phù hợp, nên lập kế hoạch cho các chiến lược ngắn hạn như kế hoạch ba tháng, sáu tháng, thay vì trong hai năm tới. Tập trung một cách chiến lược cho không gian văn phòng của bạn. Xem xét các yếu tố như dịch vụ tiện ích có sẵn, thời hạn cam kết, chi phí và quyền sở hữu không gian.

Để tìm hiểu thêm về loại hình dịch vụ Coworking tại trung tâm Quận 1, Hồ Chí Minh. Bạn vui lòng liên hệ Hotline 0906 679780 hoặc đăng ký ngay để được chuyên viên tư vấn!