Bảo hiểm Doanh nghiệp là gì? Các loại bảo hiểm Doanh nghiệp cần biết

Trong cuộc sống, những biến cố rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà Doanh nghiệp không thể lường trước được. Vì vậy, nhu cầu an toàn và các biện pháp luôn đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp phải luôn tìm cách bảo vệ tài sản trước những rủi ro bất ngờ. Sau đây là một số loại bảo hiểm để Doanh nghiệp tham khảo trước khi ra quyết định:

Bảo Hiểm Xe Cơ Giới

Bảo Hiểm Hỗn Hợp Xe Ô Tô:

 • Bảo hiểm toàn diện (thiệt hại vật chất, trách nhiệm với bên thứ 3, tai nạn người trên xe)
 • Cả tổ chức và cá nhân đều có thể tham gia loại hình bảo hiểm này

Bảo Hiểm Xe Máy:

 • Bảo hiểm cho chủ xe máy
 • Phù hợp với cả cá nhân và tổ chức

Bảo Hiểm Tài Sản: Từ cơ sở hạ tầng, cho đến máy móc và những tài sản bên trong

Bảo hiểm cho tài khoản ngân hàng trực tuyến

 • Với một khối lượng lớn các giao dịch online, bảo hiểm này bồi thường cho các chủ tài khoản ngân hàng đối với các thiệt hại vật chất hoặc mất mát tài sản mua online qua tài khoản ngân hàng
 • Ngân hàng sử dụng sản phẩm này như một dịch vụ hỗ trợ thêm cho khách hàng

Bảo Hiểm Hỏa Hoạn Và Các Rủi Ro Đặc Biệt

 • Sản phẩm bảo hiểm này cung cấp phạm vi bảo hiểm cháy và các rủi ro bổ sung khác
 • Người được bảo hiểm chỉ mua bảo hiểm tài sản cho một số rủi ro chính

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

 • Sản phẩm bảo hiểm này cung cấp bảo hiểm theo quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 • Các quyền lợi bảo hiểm bổ sung có thể mua thêm
 • Người được bảo hiểm là doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

 • Bồi thường thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản của người được bảo hiểm bởi các nguyên nhân không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm
 • Đơn bảo hiểm mọi rủi ro với phạm vi bảo hiểm rộng
 • Sản phẩm dành cho các khách hàng doanh nghiệp

Bảo Hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh

 • Bảo hiểm cho những tổn thất hậu quả (sụt giảm lợi nhuận) của người được bảo hiểm theo sau thiệt hại vật chất được bảo hiểm bởi đơn bảo hiểm cháy hoặc tài sản
 • Phạm vi bảo hiểm mở rộng
 • Bảo hiểm này đảm bảo cho công việc kinh doanh của bạn được liên tục sau khi bị tổn thất vật chất

Bảo Hiểm Thiệt Hại: Tối ưu hóa nguồn nhân lực đồng thời giảm thiểu tối đa những trách nhiệm về kinh doanh hay sản phẩm từ bên thứ ba.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

 • Bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ lỗi của các sản phẩm của Người được bảo hiểm
 • Đặc biệt phù hợp với các sản phẩm được xuất khẩu đi nước ngoài

Bảo Hiểm Trộm Cắp: Đơn bảo hiểm này bồi thường cho mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản hoặc bất kỳ bộ phận nào của tài sản trong phạm vi địa điểm được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm gây ra do hành động trộm cắp.

 • Bảo hiểm cho các thiệt hại/ tổn thất gây ra bởi rủi ro trộm cắp
 • Gói bảo hiểm dành cho trường hợp mất mát hoặc tổn thất tài sản do trộm cắp

Bảo Hiểm Tiền

 • Bảo hiểm tiền trong két hoặc trong quá trình vận chuyển
 • Không dành cho các công ty vận chuyển tiền chuyên nghiệp

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Giám Đốc Và Nhà Điều Hành

 • Bảo hiểm cho trách nhiệm của Giám đốc và nhà điều hành trong quá trình quản lý công việc của mình
 • Chủ yếu dành cho doanh nghiệp
 • Sự bảo vệ tốt cho các nhân viên ở cấp bậc quản lý

Bảo Hiểm Kỹ Thuật: Nhận sự bảo hiểm toàn diện từ mọi yêu cầu bồi thường liên quan đến xây dựng và kỹ thuật.

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

 • Bảo hiểm cho chủ thầu và nhà thầu trong quá trình triển khai các dự án xây dựng
 • Quy tắc và biểu phí tuân theo luật quy định của bảo hiểm bắt buộc
 • Nhiều quyền lợi mở rộng tự chọn cho khách hàng

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Máy Móc

 • Bảo hiểm mọi rủi ro cho máy móc thiết bị của người được bảo hiểm
 • Sản phẩm này thông thường được mua để bảo hiểm cho máy móc thiết bị trong nhà máy của người được bảo hiểm

Bảo Hiểm Hư Hỏng Máy Móc

 • Bảo vệ mọi rủi ro cho nhà máy và máy móc thiết bị của Người được bảo hiểm
 • Sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp

Bảo Hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh Do Đổ Vỡ Máy Móc

 • Bảo hiểm cho tổn thất hậu quả của việc đổ vỡ máy móc, thiết bị nhà máy
 • Đây là quyền lợi thêm cho đơn đổ vỡ máy móc

Sen Office